Skip to content

CORINNE COLLETTE

“Ik betaalde jarenlang flink pensioenpremie en daar krijg ik nu een aardig pensioen voor. Ik had er nooit over nagedacht wat er in de tussentijd met dat geld gebeurde.”

Corinne Collette Groen Pensioen
20190930 – Utrecht – Nederlands Filmfestival 2019. NFF-Merchandise. FOTO: RAMON MANGOLD/ NFF

Corinne is niet iemand die stil zit. Praktijkhouder, jarenlang voorzitter van de vereniging van huisartsen in de stad waar zij werkte, en via de LHV en NZA zich inzetten voor achterstandsproblematiek. Toen zij 3 jaar geleden helemaal stopte als huisarts, dacht haar omgeving dat zij dit niet vol zou houden. Maar ze heeft het geen moment gemist. Nu zet zij zich met Groen Pensioen in voor het duurzamer investeren van miljarden euro’s. 

1,5 jaar geleden kwam Corinne via een vriend terecht bij FossielvrijNL, die onder andere actie voert voor een fossielvrij ABP. “Ik betaalde jarenlang flink pensioenpremie en daar krijg ik nu een aardig pensioen voor. Ik had er nooit over nagedacht wat er in de tussentijd met dat geld gebeurde.”

Klimaatbewust en natuurvriendelijk heeft er altijd al ingezeten. Het doel van fossielvrije pensioenen lag dan ook helemaal in haar straatje, het activistische wat minder. Daarom is ze, met 6 anderen, in goed overleg, een eigen koers gaan varen in een eigen groep. “Ik wilde veel liever aanschuiven aan de bestuurstafel om op die manier invloed uit te oefenen.”

Zo zat zij september vorig jaar met Groen Pensioen om tafel met het bestuur van SPH (Stichting Pensioenfonds Huisartsen). Een vruchtbaar gesprek. “Je ziet dat het bestuur de klimaatimpact van zijn investeringen lastig kan inschatten. En dat is ook niet gek met zo’n 6.000 bedrijven in de portfolio.”

“Zo waren ze trots dat ze niet meer in kolenmijnen investeren. Maar de wereld heeft complexe productieketens en complexe bedrijfsstructuren. Ze realiseerden zich onvoldoende dat ze nog wél in andere bedrijven in de keten van kolenenergie belegden.”

Groen Pensioen telt inmiddels 7 actieve leden. Ze richten zich in 2021 op de pensioenfondsen in de zorg, maar zijn niet allemaal in de zorg werkzaam. Corinne is de enige arts. “We zijn divers qua leeftijd, werk en achtergrond, maar we delen dezelfde zorgen rondom klimaatverandering en ongelijke verdeling. De diversiteit van de groep geeft juist een mooie spreiding van kennis en talenten.”
Zo vormen ze gezamenlijk een goed geïnformeerde, kritische gesprekspartner aan de bestuurstafel. Ze vullen elkaar goed aan. Ze kunnen lastige vragen stellen en onjuistheden weerleggen, maar zijn “niet eng” zoals een bestuurder dat verwoordde. 

“Er is nog steeds het idee dat duurzaam beleggen rendement kost, terwijl dat niet meer zo is, en dat ook wetenschappelijk gecheckt is.”

Je zou verwachten dat Pensioenen willen investeren in een gezonde toekomst. Fossiele investeringen passen niet in dat rijtje, hoe komt dat?

Dat komt door verschillende factoren. De missie en visie op papier van pensioenfondsen, vertalen zich helaas nog niet concreet naar het beleggingsbeleid. Het bestuur zelf staat vrij ver af van het daadwerkelijke investeren, het bepaalt alleen het beleid, dus de regels waar de beleggingen aan moeten voldoen. Het beleggen zelf gebeurt door een externe partij. Altijd in een beleggingsindex, met een waslijst aan bedrijven. De link naar duurzaamheid maken is een andere deskundigheid dan investeren, dus ook voor het bestuur is die link lastig te leggen.

En de SPH doet heel serieus zijn best om maatschappelijk verantwoord te investeren. Ze investeren bijvoorbeeld niet in de tabaksindustrie of in wapens. Op de ranglijst van de VBDO die naar het duurzaamheidsbeleid van alle Nederlandse pensioenfondsen kijkt, is de SPH afgelopen jaar flink gestegen. 

De voorkeur gaat nog  wel erg uit naar engagement, dus in gesprek blijven met bedrijven en ze manen tot  klimaatvriendelijker gedrag.  Voor het actief stoppen met investeren in fossiele bedrijven bestaat nog veel huiver. “

“Een veelgehoord excuus van pensioenfondsbestuurders is dat zij hun achterban niet willen verontrieven. Er is nog steeds het idee dat duurzaam beleggen rendement kost, terwijl dat niet meer zo is, en dat ook wetenschappelijk gecheckt is.”

Wat is van belang om het gesprek aan te gaan?
Goed inlezen, je vooraf verdiepen. De link leggen tussen klimaat verandering en gezondheidsgevolgen.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je als belanghebbende aanschuift. Dat je als deelnemer van een pensioenfonds zelf aan tafel gaat zitten met het bestuur. Het gaat er tenslotte om wat ze met jouw geld doen. Als zij het argument hebben dat ze een achterban hebben om rekening mee te houden, moet je dus als achterban laten horen waar je voor staat.

Wij kunnen daarbij ondersteunen in het proces en adviseren hoe je goed beslagen ten ijs komt. Iedereen vanuit de zorgsector kan bij ons aankloppen. Het mooist is om samen met een aantal belanghebbenden uit hetzelfde fonds aan de slag te gaan. Met onze hulp op de achtergrond.

De website komt binnenkort online, in mei volgt een grotere lancering van Groen Pensioen. Er is in ieder geval al animo om de pijlen te richten op het SPMS (Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten). Daar worden nog een aantal medestanders voor gezocht om samen op te kunnen trekken.

Ben jij daarin geïnteresseerd of wil je graag opstaan voor je eigen pensioenfonds? Neem contact op met Corinne via corinne@groen-pensioen.nl