GROENE ZORG

een overzicht

DUURZAME ZORG


We zijn niet de enige die ons hardmaken voor duurzame zorg in Nederland, gelukkig maar. Als Klimaat Dokter hoef je niet zelf het wiel uit te vinden.

Verspreid over het land en vanuit verschillende vakgebieden zetten dokters zich gepassioneerd in voor duurzamere zorg. Kijk voor meer klimaat bewuste artsen die goed bezig zijn ook op onze inspiratie pagina.

Hieronder een overzicht van bestaande werkgroepen en initiatieven.

Ken je een mooi initiatief die hier nog niet vertegenwoordigd is? Laat het ons weten!
Mail naar info@deklimaatdokter.nl

WERKGROEPEN

De Klimaat Dokter Zorg voor Klimaat

Zorg voor klimaat

Zorg voor klimaat is ontstaan vanuit tropenartsen (i.o.), maar is een inclusieve groep voor iedereen die werkt in de zorg. De werkgroep richt zich op 4 pijlers: Onderwijs, Kennisplatform, Pleitbezorging & Handelingsperspectief.

De stuurgroep onderwijs zet zich ervoor in dat de gevolgen van klimaat verandering een plek gaan krijgen in medische opleidingen. Van geneeskunde tot de vervolg opleidingen tot specialist.
Kennisplatform is een plek met de laatste informatie ten aanzien van klimaatverandering en gezondheid.
Pleitbezorging richt zich op de politiek en het maatschappelijk debat en wat wij daar als zorgprofessionals in kunnen betekenen. Handelingsperspectief laat zien wat je zelf kan doen om in actie te komen.

Heb je affiniteit met onderwijs, ben je goed in het schrijven van opiniestukken op wil je op andere wijze bijdragen? Mail naar: info@zorgvoorklimaat.nl

De Jonge Specialist

De Jonge Specialist tekende in mei 2019 de Green Deal Zorg 2.0. De werkgroep Groene Geneeskunde is in het leven geroepen om duurzaamheid beter op de kaart te zetten voor hun leden.

Klik hieronder voor het mooie magazine dat zij maakten met het thema verduurzaming.

De Klimaat Dokter Werkgroep zorg 2025

Werkgroep zorg 2025

Werkgroep Zorg 2025 is een koepelorganisatie die bestaat uit diverse jonge zorgprofessionals uit de hele sector die zich naast hun baan inzetten voor de gezondheidszorg van de toekomst. Zij zich op thema’s die actueel zijn om de zorg toekomstbestendig en van hoge kwaliteit te houden, waarbij de patiënt centraal staat.

Op dit moment werkt Werkgroep Zorg 2025 aan de volgende thema’s: interoperabiliteit, artificial intelligence en groene zorg. In oktober 2020 ondertekende Werkgroep Zorg 2025 de Green Deal tijdens het congres Duurzame Zorg én publiceerde de werkgroep het visiedocument de Green Paper. Daarin vraagt Werkgroep Zorg 2025 aandacht voor het vervuilende aspect van de zorg en roepen zij alle betrokken partijen in de zorg op om nú een transitie naar duurzame zorg te realiseren.

De eerste stappen zijn gezet, maar het kan én moet wat Werkgroep zorg 2025 betreft nog groener.

KLINISCHE INITIATIEVEN

De Klimaat Dokter Groene OK

De Groene OK

Duurzaamheid is een van de pijlers van het Radboud UMC. Zo hebben ze de ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn.

De OK is in het ziekenhuis een van de grote vervuilers. Zowel qua energieverbruik, als medicatie en het gebruik van wegwerpmaterialen. Met De Groene OK wil het Radboud in 2022 de Groenste OK in Europa hebben. Het landelijk netwerk Groene OK ondersteunt medisch specialisten en zorgprofessionals werkzaam op de OK om zelf ook duurzaam aan de slag te gaan.

Naast De Groene OK spelen nog meer projecten ten aanzien van duurzame zorg. In 2019 is door de apotheek het zorgproces rondom langdurig medicatiegebruik verbeterd, waardoor verspilling wordt voorkomen.
En al sinds 2012 zetten ze zich in voor het terugdringen van voedselverspilling.

De Klimaat Dokter Duurzame Dialyse

Duurzame Nierdialyse

Peter Blankensteijn, internist-nefroloog in het UMC Utrecht, roept artsen en verpleegkundigen op om het initiatief te nemen in verduurzaming.

Zelf heeft hij de hemodialyse onder handen genomen. De dialyse afdeling verbruikt veel water, elektriciteit en wegwerpartikelen. Daarmee is het een grote vervuiler, maar tegelijk ook een plek waar veel winst te behalen valt.

De Klimaat Dokter Herbruikbare katheters

Herbruikbare katheters

Bertil Blok en zijn groep onderzoekers van het Erasmus MC richten zich op herbruikbare katheters. Als de helft van alle gebruiker van een CAD in Nederland zou overstappen op een herbruikbare variant, dan scheelt dat in 1 jaar tijd 750.000kg afval.

Na lang en hard werken is er eindelijk voldoende subsidie binnengehaald om een goed prospectief onderzoek uit te voeren. Patiënten in de interventiegroep zullen een jaar lang wegwerpkatheters gebruiken en nog een jaar lang gevolgd worden.

LAAT JE STEM HOREN

Duurzaam Groen Pensioen

Groen Pensioen

Groen Pensioen is een diverse groep met een gezamenlijke zorg om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor mens en omgeving. Zij willen door het gesprek aan te gaan met de besturen, pensioenfondsen aanzetten tot een duurzamer beleggingsbeleid. Zo zaten ze al aan tafel bij Stichting Pensioenfonds Huisartsen. Hun ambitie is om met alle pensioenfondsen rondom zorgprofessionals in gesprek te gaan.

Maar dat kunnen ze niet alleen! Groen Pensioen biedt hulp en ondersteuning aan leden van pensioenfondsen om zelf in actie te komen. Wil jij ook jouw pensioenfonds motiveren? Groen pensioen helpt jou met tips en adviezen hoe het aan te pakken en de achtergrondinformatie die je nodig hebt om het gesprek aan te gaan.

Een pensioen leg je aan voor de toekomst. Daarom zou een pensioenfonds moeten investeren in een goede en gezonde toekomst in plaats van bij te dragen aan de klimaatcrisis. Heb je interesse en wil je in contact komen? Mail naar hallo@groen-pensioen.nl

De Klimaat Dokter Manifest van Medici

Manifest van Medici
voor een gezonde
aarde

Het manifest van medici voor een gezonde aarde is een initiatief van Iris Wichers (huisarts, NHG), Peter Blankestijn (internist-nefroloog UMC Utrecht) en Adriaan van Engelen (Milieu Platform Zorgsector) en duizend medici.

Het Manifest roept medici op tot samenwerkingen creëren op het gebied van duurzaamheid in de zorg en het nieuwe kabinet om topprioriteit te geven aan verduurzaming van de samenleving.

De Klimaat Dokter XR Zorgprofessionals

XR Zorgprofessionals

Vanuit onze zorgplicht de straat op!

XR Zorgprofessionals is een aan Extinction Rebellion gelieerde groep zorgmedewerkers (in de breedste zin van het woord) met als enig gemeenschappelijk doel: vanuit hun zorgplicht opstaan voor de volksgezondheid en dus tegen klimaatverandering. Zo lang je hier achter staat, ben je bij XR zorgprofessionals helemaal op je plek.

XR Zorgprofessionals organiseert creatieve burgerlijke ongehoorzaamheidsacties, waarbij iedereen hun steentje kan bijdragen op de manier die voor hen het beste past. Dus ben jij als arts of specialist (in spé) geïnteresseerd in activisme? Wees welkom!

Aanmelden kan via:
xrnl_zorgprofessionals@protonmail.com