GROENE ZORG

een overzicht

DUURZAME ZORG


We zijn niet de enige die ons hardmaken voor duurzame zorg in Nederland, gelukkig maar. Als Klimaat Dokter hoef je niet zelf het wiel uit te vinden.

Verspreid over het land en vanuit verschillende vakgebieden zetten dokters zich gepassioneerd in voor duurzamere zorg. Sinds maart 2021 zijn deze werkgroepen verenigd in de Groene Zorg Alliantie.

De commissies zetten los van elkaar al mooie groene stappen. Zij spreken hun eigen doelgroep aan en weten als geen ander waar de mogelijkheden en moeilijkheden in hun werkveld liggen.

De Groene Zorg Alliantie is een netwerk om waar nodig kennis en krachten te bundelen. We stellen er een aantal aan je voor. De volledige lijst en het introductie document is te vinden op de onderstaande link:

Groene Zorg Alliantie

De Groene Zorg Alliantie beantwoordt aan de groeiende vraag om
zorgprofessionals met een groen hart te verbinden en te verenigen.

Juist omdat de gezondheid sterk afhankelijk is van de omgeving, moet óók de gezondheidszorg groener. Wij willen de verduurzaming van de zorg versnellen door kennis en ervaring te delen.

Ons doel is dat een klimaatneutrale en maatschappelijk verantwoorde
bedrijfsvoering in de genen van de zorgsector terecht komt, zodat de zorg niet langer een negatief effect heeft op de (leef)omgeving.

De Klimaat Dokter Zorg voor Klimaat

Zorg voor klimaat

Zorg voor klimaat is ontstaan vanuit tropenartsen (i.o.), maar is een inclusieve groep voor iedereen die werkt in de zorg. De werkgroep richt zich op 4 pijlers: Onderwijs, Kennisplatform, Pleitbezorging & Handelingsperspectief.

De stuurgroep onderwijs zet zich ervoor in dat de gevolgen van klimaat verandering een plek gaan krijgen in medische opleidingen. Van geneeskunde tot de vervolg opleidingen tot specialist.
Kennisplatform is een plek met de laatste informatie ten aanzien van klimaatverandering en gezondheid.
Pleitbezorging richt zich op de politiek en het maatschappelijk debat en wat wij daar als zorgprofessionals in kunnen betekenen. Handelingsperspectief laat zien wat je zelf kan doen om in actie te komen.

Daarnaast hebben zij een platform waarop je makkelijk kan zoeken naar groene zorgprofessionals en initiatieven. Je kunt je eigen initiatief aanmelden. Wil jij een bijdrage leveren aan zorg voor klimaat? Mail naar info@zorgvoorklimaat.nl

De Duurzame Huisarts

De Duurzame huisarts is een werkgroep van huisartsen en huisartsen in opleiding die collega’s met duurzame ambities bij elkaar brengt. Zij proberen huisartsen met ambitie tot verduurzamen van de zorg bij elkaar te
brengen om zo de zorg beter te kunnen verduurzamen.

Hierbij kun je denken aan lobby naar beroepsgroep, het oprichten van regionale werkgroepen, bewustwording in de huisartsenwereld en het faciliteren huisartsen bij stappen
naar verduurzaming.

Meer weten over duurzame huisartsenzorg? Neem een kijkje op onze pagina De Duurzame huisarts voor concrete tips.
Een aantal huisartsen uit de werkgroep hebben ook een plekje op onze inspiratie pagina!

Aansluiten? Stuur een mail naar duurzamehuisarts@gmail.com

De Groene OK

Het Landelijk Netwerk Groene OK versnelt verduurzaming van zorgprocessen op de OK’s in Nederland. Ze willen een transitie van en binnen de operatiekamers bewerkstelligen zodat onze CO2 voetafdruk afneemt.

Door het delen van voorbeelden willen ze chirurgische teams laten zien dat aanpassingen van de dagelijkse praktijk mogelijk zijn, zonder concessies te doen aan het operatieve proces en de patiëntveiligheid.

Met behulp van bijeenkomsten willen ze specialisten en zorgprofessionals op de operatiekamer en ziekenhuizen met elkaar in verbinding brengen en hen stimuleren om initiatieven te ontplooien om duurzame zorg op de OK te leveren.

Medio 2021 komt een groene barometer uit, een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve parameters van duurzaamheid in jouw ziekenhuis.

De Jonge Specialist

De Jonge Specialist tekende in mei 2019 de Green Deal Zorg 2.0. De werkgroep Groene Geneeskunde is in het leven geroepen om duurzaamheid beter op de kaart te zetten voor hun leden.

Klik hieronder voor het mooie magazine dat zij maakten met het thema verduurzaming.

De Klimaat Dokter Werkgroep zorg 2025

Werkgroep zorg 2025

Werkgroep Zorg 2025 is een koepelorganisatie die bestaat uit diverse jonge zorgprofessionals uit de hele sector die zich naast hun baan inzetten voor de gezondheidszorg van de toekomst. Zij zich op thema’s die actueel zijn om de zorg toekomstbestendig en van hoge kwaliteit te houden, waarbij de patiënt centraal staat.

Op dit moment werkt Werkgroep Zorg 2025 aan de volgende thema’s: interoperabiliteit, artificial intelligence en groene zorg. In oktober 2020 ondertekende Werkgroep Zorg 2025 de Green Deal tijdens het congres Duurzame Zorg én publiceerde de werkgroep het visiedocument de Green Paper. Daarin vraagt Werkgroep Zorg 2025 aandacht voor het vervuilende aspect van de zorg en roepen zij alle betrokken partijen in de zorg op om nú een transitie naar duurzame zorg te realiseren.

De eerste stappen zijn gezet, maar het kan én moet wat Werkgroep zorg 2025 betreft nog groener.

DUURZAME PROJECTEN

De Klimaat Dokter Groene OK

Netwerkplatform

Een zoekmachine voor alle duurzame zorg initiatieven in Nederland. Te specificeren naar vakgebied, setting, onderwerp en nog meer.

Op de site van zorg voor klimaat kun je kijken wat er al speelt in jouw vak en interesse gebied. Ook kun je jouw eigen groene zorg initiatief aanmelden, zodat collega’s je gemakkelijk kunnen vinden.

De Klimaat Dokter Duurzame Dialyse

Duurzame Nierdialyse

Peter Blankensteijn, internist-nefroloog in het UMC Utrecht, roept artsen en verpleegkundigen op om het initiatief te nemen in verduurzaming.

Zelf heeft hij de hemodialyse onder handen genomen. De dialyse afdeling verbruikt veel water, elektriciteit en wegwerpartikelen. Daarmee is het een grote vervuiler, maar tegelijk ook een plek waar veel winst te behalen valt.

De Klimaat Dokter Herbruikbare katheters

Herbruikbare katheters

Bertil Blok en zijn groep onderzoekers van het Erasmus MC richten zich op herbruikbare katheters. Als de helft van alle gebruiker van een CAD in Nederland zou overstappen op een herbruikbare variant, dan scheelt dat in 1 jaar tijd 750.000kg afval.

Na lang en hard werken is er eindelijk voldoende subsidie binnengehaald om een goed prospectief onderzoek uit te voeren. Patiënten in de interventiegroep zullen een jaar lang wegwerpkatheters gebruiken en nog een jaar lang gevolgd worden.

LAAT JE STEM HOREN

Duurzaam Groen Pensioen

Groen Pensioen

Groen Pensioen is een diverse groep met een gezamenlijke zorg om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor mens en omgeving. Zij willen door het gesprek aan te gaan met de besturen, pensioenfondsen aanzetten tot een duurzamer beleggingsbeleid. Zo zaten ze al aan tafel bij Stichting Pensioenfonds Huisartsen. Hun ambitie is om met alle pensioenfondsen rondom zorgprofessionals in gesprek te gaan.

Maar dat kunnen ze niet alleen! Groen Pensioen biedt hulp en ondersteuning aan leden van pensioenfondsen om zelf in actie te komen. Wil jij ook jouw pensioenfonds motiveren? Groen pensioen helpt jou met tips en adviezen hoe het aan te pakken en de achtergrondinformatie die je nodig hebt om het gesprek aan te gaan.

Een pensioen leg je aan voor de toekomst. Daarom zou een pensioenfonds moeten investeren in een goede en gezonde toekomst in plaats van bij te dragen aan de klimaatcrisis. Heb je interesse en wil je in contact komen? Mail naar hallo@groen-pensioen.nl

De Klimaat Dokter Manifest van Medici

Manifest van Medici
voor een gezonde
aarde

Het manifest van medici voor een gezonde aarde is een initiatief van Iris Wichers (huisarts, NHG), Peter Blankestijn (internist-nefroloog UMC Utrecht) en Adriaan van Engelen (Milieu Platform Zorgsector) en duizend medici.

Het Manifest roept medici op tot samenwerkingen creëren op het gebied van duurzaamheid in de zorg en het nieuwe kabinet om topprioriteit te geven aan verduurzaming van de samenleving.

De Klimaat Dokter XR Zorgprofessionals

XR Zorgprofessionals

Vanuit onze zorgplicht de straat op!

XR Zorgprofessionals is een aan Extinction Rebellion gelieerde groep zorgmedewerkers (in de breedste zin van het woord) met als enig gemeenschappelijk doel: vanuit hun zorgplicht opstaan voor de volksgezondheid en dus tegen klimaatverandering. Zo lang je hier achter staat, ben je bij XR zorgprofessionals helemaal op je plek.

XR Zorgprofessionals organiseert creatieve burgerlijke ongehoorzaamheidsacties, waarbij iedereen hun steentje kan bijdragen op de manier die voor hen het beste past. Dus ben jij als arts of specialist (in spé) geïnteresseerd in activisme? Wees welkom!

Aanmelden kan via:
xrnl_zorgprofessionals@protonmail.com