Skip to content

DUURZAME WERKGEVER

Zet je werkgever aan het werk

KRIJG DUURZAAMHEID
OP DE AGENDA


Met aanpassingen bij je werkgever, kun je meer CO2 reductie bereiken, dan met aanpassingen in je privé leven. Daar wordt nou eenmaal heel wat meer kWh verbruikt en heel wat meer voedsel verspild.

Duurzame bedrijfsvoering kan voor de dokter voelen als een ver van je bed show. Terwijl we best onze invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

Als grote vervuiler heeft de zorg veel stappen te zetten om de klimaatdoelstellingen te halen. Laten we als dokters dit in de stroomversnelling brengen. Wij helpen je op weg.

We bieden achtergrond informatie, gesprekken met experts en een stappenplan vol tips en tricks. Alvast tip #1: Kijk of je organisatie een duurzaamheidscoördinator heeft en ga daar eens op gesprek.

De Klimaat Dokter Stappenplan duurzaamheid zorgorganisatie

Zet je werkgever aan het werk

Hoe krijg je duurzaamheid hoger op de agenda bij je werkgever?

Een stukje organisatiekunde 101, weten wie je moet hebben en slimme trucjes van experts.

Met dit stappenplan in de hand krijg jij vol vertrouwen jouw organisatie aangesloten bij de Green Deal.

De Klimaat Dokter AxionContinu Duurzame zorgorganisatie

AxionContinu

Duurzame bedrijfsvoering in de zorg, hoe zit dat nou eigenlijk?

Wij spraken facility managers Laura en Bernard van AxionContinu. Zij houden zich bezig met het verduurzamen van de organisatie op verschillende vlakken. Zo kregen we een mooi inkijkje in een andere kant van de zorgorganisatie.

De Klimaat Dokter Alrijne duurzame zorgorganisatie

Alrijne zorggroep

Alrijne zorggroep is een van de 4 zorginstellingen die een gouden certificaat van de Milieuthermometer hebben. Daarmee zijn ze een voorloper in duurzame bedrijfsvoering. Iets waar ze trots op mogen zijn.

Wat heeft hen op dit punt gebracht? Wat waren de hobbels en de meevallers? Wat kunnen wij als dokters van hun leren voor in onze eigen organisatie?

Green Deal Duurzame zorg

De Green Deals zijn een initiatief vanuit de overheid om vernieuwende, duurzame initiatieven de ruimte te geven. De eerste Green Deal omtrent duurzame zorg was een initiatief van MZP: Nederland op weg naar duurzame zorg.

In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken voor het verduurzamen van de zorgsector. Iedere partner van de Green Deal Duurzame Zorg stelt eigen doelstellingen op, gebaseerd op de vier pijlers van de green deal:

  • Terugdringen van CO2-uitstoot
  • Meer circulair werken
  • Minder medicijnresten in het water
  • Gezondheidsbevorderende omgeving

MPZ Milieu Platform Zorg

Een vereniging voor en door zorg. Het doel van de vereniging is Nederland op weg naar duurzame zorg helpen.
Kijk, daar houden we van.

Ze bieden een platform voor kennisontwikkeling- en verspreiding. De Milieuthermometer Zorg is een product wat zij onderhouden en beheren.

Een organisatie kan lid worden en daarmee krijgen alle werknemers toegang tot het platform met praktische informatie en de mogelijkheid om te overleggen met collega’s in andere organisaties hoe zij het aanpakken.

Heeft jouw organisatie een duurzaamheidscoördinator? Dan zal deze contacten hebben bij of via MPZ.

Milieuthermometer

Een milieumanagementsysteem met bijbehorende certificering. Het instrument biedt efficiënte maatregelen en de certificering maakt zichtbaar dat een organisatie bezig is met duurzame bedrijfsvoering.

De laagste certificering, brons, is laagdrempelig. Deze geeft uitvoering aan de wetgeving rondom milieumaatregelen, aangevuld met maatregelen die zich snel terug verdienen.

Een gouden certificering vergt meer ambitie en is een manier om je te onderscheiden als organisatie.

Expertisecentrum verduurzaming zorg

Deze instantie, een samenwerking van Stimular, MPZ en TNO biedt een CO2-reductie tool. Hiermee kan een portefeuilleroutekaart CO2 reductie gemaakt worden om richting te geven aan de energietransitie. Het geeft inzicht in de milieuwinst, de kosten en besparingen. De komende jaren zal zo’n routekaart ook verplicht worden voor zorginstellngen.

Zie hier hoe dat vorm heeft gekregen bij zorginstelling Careyn.
Wel 2,4 miljoen investering, maar daar tegenover 2,7 miljoen besparing in 10 jaar tijd!

Milieubarometer

De Milieubarometer is een tool waar wij van onder de indruk zijn. Je kan er CO2-footprints mee maken. Het toont waar de meeste milieuwinst te behalen valt, inclusief mooie tabellen en grafieken. Het heeft een maatregelenmodule, met overzicht van de wettelijke maatregelen en hoe jouw organisatie zich nog verder kan verduurzamen.

Via MPZ heeft je organisatie een gratis start abonnement.

Je duurzame werkdag

Je werkgever kan natuurlijk een veel grotere klimaatimpact veroorzaken dan jij in je eentje. Desondanks kan jij je eigen werkdag ook milieubewust doorlopen.

Bekijk onze gifjes voor inspiratie!