Skip to content

SEBASTIAAN DAM

“Duurzaamheid zit in de genen van ons gezondheidscentrum, in de breedste zin van het woord.”

Sebastiaan is huisarts in Meppel en heeft met zijn collega’s van het gezondheidscentrum Spectrum in een duidelijke visie. Een visie op zorg, duurzaamheid en samenwerking.

In het pand van 4.500m2 staat de mens centraal. Het heeft zich gevestigd in een oude Gamma, die verbouwd is tot een ruimtelijk gezondheidscentrum waar inmiddels 25 disciplines samenwerken. “Alles wat de eerste lijn te bieden heeft op een plek.”

Positieve gezondheid

In het gezondheidscentrum wordt gewerkt met het gedachtegoed van Machteld Huber over positieve gezondheid. Hierbij staat niet de ziekte of zelfs de zieke centraal, maar de mens achter de patiënt. Mensen in hun eigen kracht zetten is daarbij de kern. Alle 25 aanwezige disciplines werken volgens dit gedachtengoed en worden gestimuleerd een actieve rol hierin te nemen.

Een concreet voorbeeld hiervan is Centering Diabetes, waar Spectrum een pilot praktijk voor was. Hierbij wordt een groep diabetes patiënten aan elkaar gekoppeld in 8-10 samenkomsten en kunnen ze elkaar helpen en ondersteunen. “De 2e reeks is helaas door Corona niet doorgegaan, maar de 1e reeks liep heel goed. De mensen uit de groep blijven met elkaar in contact.”

Duurzaamheid

“Duurzaamheid zit in de genen van ons gezondheidscentrum, in de breedste zin van het woord. Zoals duurzame relaties met je patiënten en duurzame samenwerkingen.”

“Van de bank kregen we destijds de optie om zelf eigenaar te worden van het pand, om het vervolgens aan de andere disciplines te kunnen verhuren. Dit was financieel ook de meest aantrekkelijke optie voor de oprichters. We hebben er bewust voor gekozen om dit niet te doen. Met deze constructie zou er een hiërarchie in de samenwerking ontstaan met de verhuurders boven de huurders. Dat was niet in lijn met ons gedachtegoed rondom duurzame samenwerking.”

“Na een jaar was er een afname van 40% van diclofenac meetbaar in het oppervlaktewater”

Financieel gezien niet het onderste uit de kan willen halen is een terugkerend iets. Zo is de inrichting heel ruim opgezet, waardoor er minder vierkante meters verhuurd worden. “We hebben een hele grote wachtkamer. Voordeel daarvan was dat we in Corona tijd geen dag dicht hoefden, we hadden alle ruimte om afstand te houden.”
“Ook kost duurzaamheid in sfeer en werkplezier altijd wel wat geld. Maar dat is wel iets wat heel belangrijk is.”

Op klimaat gebied wordt de verwarming en verkoeling op basis van elektriciteit geregeld. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad om zelf die elektriciteit op te kunnen wekken. “De grootte en constructie maakte dat het dak niet voldoende draagkracht had voor zonnepanelen. Na versterking kunnen er 400 panelen op.”

Project diclofenac

In 2016 stortte Sebastiaan zich op een mooi project: het verminderen van diclofenac in het oppervlakte water.
Van diclofenac is bekend dat het in hoge concentraties in het oppervlaktewater terecht komt en daar schade aanbrengt aan het waterleven. “Heel veel artsen beseffen zich niet dat wat zij voorschrijven schade berokkend. Daar is nog een heel stuk informatieverdracht voor nodig.”

Het lokale waterschap werd betrokken bij het FTO. Zij vertelden over geneesmiddelen in de waterketen. Aan het eind van het FTO werden voorschrijfafspraken gemaakt. In plaats van diclofenac gingen de deelnemers naproxen voorschrijven, wat makkelijker uit het rioolwater te zuiveren is en ook nog eens conform de richtlijn. Ze hielden elkaar hier scherp op. Na een jaar was er 40% afname meetbaar van diclofenac in het oppervlakte water.

“Het mooie aan dit project was dat we goed gedrag niet beloonden met geld of tijd, maar dat het echt op basis van intrinsieke motivatie ging. Dat maakt een gedragsverandering ook veel duurzamer.”

We vonden het heel inspirerend om te horen over hoe Sebastiaan duurzaamheid ziet in de breedste zin van het woord. Hoe duurzaam werken prachtig in een patiëntgerichte holistische aanpak past. En hoe je als 1 persoon aan kan zetten tot een meetbare verandering.

Wil jij meer lezen over het project van Sebastiaan, lees hier het artikel dat Trouw erover schreef.

Heb jij ook interesse in een FTO over medicijnresten in het oppervlaktewater in samenwerking met het waterschap? Kijk hier voor meer informatie.

“Het mooie aan dit project was dat we goed gedrag niet beloonden met geld of tijd, maar dat het echt op basis van intrinsieke motivatie ging.”